Trwa budowa kanalizacji deszczowej w centrum miasta. Obecnie roboty są realizowane na ul. Krótkiej i Krzyżowej

krzyzowa

Modernizacja miejskiej sieci kanalizacyjnej to jedna z największych inwestycji realizowanych od 2018 roku w Człuchowie. System rozdzieli wody opadowe od sieci sanitarnej. Zapobiegnie to w przyszłości podtopieniom i odciąży miejscową oczyszczalnię ścieków.

Obecnie na ul. Krótkiej trwają prace ziemne związane z budową nowej sieci kanalizacji deszczowej, osadzanie wpustów deszczowych oraz wykonywane są przyłącza do przylegających posesji. Na ul. Krzyżowej pojawiła się także nowa ekipa która wykonuje prace brukarskie. Wykonawca zakłada że prace na tych dwóch ulicach potrwają do końca maja br. mimo, iż termin umowny był przewidziany na koniec sierpnia br.

Następnie Wykonawca przeniesie się na ul. Szkolną przy OSiR gdzie ma do wykonania nową sieć kanalizację deszczowej obejmująca swym zakresem budynek byłego gimnazjum i budynek administracyjny OSiR.

Budowa sieci kanalizacji deszczowej prowadzona będzie także na ulicy Dąbrowskiego przy Urzędzie Gminy, na Kwiatowej przy Starostwie Powiatowym. Planowane rozpoczęcie tych robót to druga połowa maja br.

Ponadto przy okazji budowy nowej sieci deszczowej mieszkańcy będą mieli możliwość przyłączenia do niej swoich posesji. Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Przedsiębiorstwo Komunalne w Człuchowie.

Poniżej zdjęcie z realizacji inwestycji.

krzyzowa

krzyzowa