Zawiadomienie o inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest

Burmistrz Miasta Człuchów zawiadamia, że w okresie maj-wrzesień 2020 r. na terenie miasta będzie przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest (aktualizacja).

Na podstawie umowy nr PiOŚ.272.12.2020 zawartej w dniu 03.03.2020 r. inwentaryzację prowadzić będą pracownicy Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie, działający na podstawie upoważnienia Burmistrza.

Zadanie wynika z realizacji "Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032".