Zdalna Szkoła w Człuchowie

Uczen

W kwietniu br. Gmina Miejska Człuchów pozyskała środki finansowe w wysokości 60 tys. złotych na realizację programu ZDALNA SZKOŁA .

Są to środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”.

Za tę kwotę zostały już zamówione laptopy wraz z zestawami słuchawkowymi, które trafią do szkół podstawowych na terenie miasta  tj. do Szkoły Podstawowej nr 1, do  Niepublicznej Szkoły PIANO, oraz do Społecznej Szkoły Podstawowej STO.  Sprzęt będzie służył  uczniom, którzy  mają  utrudniony kontakt ze szkołą z powodu braku komputera lub ograniczonego dostępu.

Zamówienie na komputery jest w trakcie realizacji.