Zgłoś brak możliwości podłączenia telefonu lub internetu

Urząd Komunikacji Elektronicznej udostępnił na swojej stronie ankiety, dzięki którym istnieje możliwość zgłoszenia braku dostępu do usług telefonii stacjonarnej, szerokopasmowego dostępu do sieci internetowej oraz bezpłatnego lub za opłatę niższą niż cena rynkowa dostępu do internetu świadczonego przez Jednostki Samorządu Terytorialnego w miejscach publicznych  za pośrednictwem tzw. hotspotów.