„Modernizacja źródeł systemów grzewczych na terenie Gminy Miejskiej Człuchów”

Miasto Człuchów uzyskało dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Modernizacja źródeł systemów grzewczych na terenie Gminy Miejskiej Człuchów” w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza (edycja 2017)” organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Planowany koszt kwalifikowany Zadania wynosi 241 507,00 zł, natomiast kwota dotacji wynosi do 60 370,00 zł, stanowiąca do 25% kosztów kwalifikowanych.  Projekt przewiduje dofinansowanie kosztów inwestycji obejmującej likwidację pieców węglowych i zastąpieniu ich piecami gazowymi lub opalanymi na gaz.
Ostatecznie do dofinansowania zakwalifikowało się 18 wnioskodawców. Piece węglowe, których używali dotychczas zużywają 98,5 ton węgla rocznie,
po modernizacji zużycie gazu będzie na poziomie 46,2 tyś m³. Modernizacja pozwoli znacząco zmniejszyć lub nawet całkowite wyeliminować emisję szkodliwych gazów i pyłów do powietrza.
Termin realizacji zadania: 19.10.2017 r. - 30.04.2018 r.