Budowa basenu sportowego w Człuchowie

Inwestycja Starostwa Powiatowego

Instytucja udzielająca wsparcia: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Działanie: 9.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury

Okres realizacji: 2010 r.

Wartość dofinansowania: 5.205.094,75 zł

Poziom dofinansowania: 49,25% kosztów kwalifikowanych

Wkład własny Gminy Miejskiej Człuchów:

  • 200.000,00 zł - przekazane w formie dotacji
  • 130.000,00 zł - na budowę drogi dojazdowej
  • 850.000,00 zł - za przyłącze ciepłownicze (PK)

Przedmiot projektu: kryta pływanlnia w Człuchowie powstała przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Koszalińskiej2. Roboty budowlane dotyczyły przebudowy istniejącego budynku oraz dobudowy hali basenowej. Hala basenowa dzieli się na dwie części. Pierwszą, sportową z basenem przeznaczonym do pływania sportowego i rekreacyjnego, o wymiarach 25x12,5 m i zlokalizowanymi wzdłuż basenu miejscami na widownię, oraz drugą - z basenem do nauki pływania o wymiarach 12,5x6,25 m, basenem rehabilitacyjnym, whirpoolem oraz wypoczywalnią.

http://www.basenczluchow.pl/