Budowa instalacji solarnych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Człuchowskiego i Gm. Człuchów oraz budynkach mieszkańców m. i gm. Człuchów w ramach programu „Energia słoneczna dla każdego”

Numer i nazwa Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego: 5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku
Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego: 5.4 Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych

Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Człuchowskiej (stworzone przez trzech partnerów: Gminę Miejską Człuchów, Gminę Wiejską Człuchów i Powiat Człuchowski)

Streszczenie Projektu:
Projekt polega na montażu 97 instalacji solarnych (87 na obiektach indywidualnych i 10 instalacji w budynkach jednostek samorządu terytorialnego) do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w miejscowościach Człuchów, Barkowo, Biskupnica, Bukowo, Dębnica, Dąbki, Ględowo, Jaromierz, Jęczniki Wielkie, Jęczniki Małe, Kołdowo, Mąkowo, Mosiny, Nieżywięć, Piaskowo, Polnica, Przylesie, Rychnowy, Sieroczyn, Sokole, Skarszewo, Stołczno, Wierzchowo Dworzec oraz zainstalowaniu 64 lamp solarnych z silnikiem wiatrowym (hybrydowych) o mocy 50W. Instalacje solarne zostaną zainstalowane na 52 budynkach mieszkańców Człuchowa i 35 budynkach mieszkańców Gminy Człuchów.
Obiekty użyteczności publicznej, na których zamontowano instalacje solarne to: Zespół Szkół Technicznych w Człuchowie, Powiatowa Bursa Szkolna, Szkoła w Polnicy,  Szkoła w Wierzchowie Dworzec, Szkoła w Rychnowach zaplecze sportowe po byłej szkole w Ględowie, Szkoła w Bukowie, szkoła w Stołcznie, Szkoła w Barkowie, Szkoła w Biskupnicy.
Lampy umieszczono przy szkołach i obiektach sportowych, w miejscowościach: Polnica (20 szt.), Wierzchowo Dworzec (10 szt.), Rychnowy (6 szt.), Ględowo (10 szt.), Dębnica (kompleks sportowy -15 szt.) i Bukowo (3 szt.).
W ramach projektu przeprowadzono akcję edukacyjno-informacyjną dla dzieci i młodzieży korzystającej z instalacji solarnych. Przeszkolonych zostało ponad 500 osób.

Celem głównym projektu jest wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Realizacja tego projektu przyczyni się do zwiększenia wykorzystania energii słonecznej i wiatrowej na terenie miasta i gminy Człuchów, a tym samym do obniżenia wielkości emisji do powietrza substancji zanieczyszczających, powstających w wyniku wykorzystania konwencjonalnych źródeł energii, takich jak: CO2 (dwutlenku węgla), SO2 (dwutlenku siarki), CO (tlenku węgla – potocznie zwanego czadem) NOX (tlenku azotu), pyłów i sadzy. Montaż 64 lamp hybrydowych wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, a ich montaż na terenie obiektów sportowych umożliwi ich znacznie dłuższe wykorzystanie.

Okres realizacji projektu: marzec 2011 – październik 2012

Zestawienie finansowe:
Całkowita wartość realizacji Projektu: 2 314 763.70 zł
Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 75% wydatków kwalifikowalnych
Kwota dofinansowania: 1 625 500.83 zł

Więcej informacji na stronie: http://stowarzyszenie.czluchow.pl