Doposażenie pracowni radiologii

Nazwa projektu: Poprawa jakości i dostępności do świadczeń specjalistycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Człuchowie poprzez doposażenie pracowni radiologii”
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013
Beneficjent: Powiat Człuchowski
Partner: Gmina Miejska Człuchów