Kaniów

10-15 czerwca 2009 roku - rewizyta oficjalnej delegacji z Kaniowa. Do Człuchowa przybyło 6 osób: Wiktor Kucza - doradca burmistrza Kaniowa; Aleksander Guz - dyrektor zakładu energetyki cieplnej, radny; Wiktoria Wojuckaja i Oksana Trufanowa - specjalistki ds kultury i turystyki przy burmistrzu miasta Kaniowa; Swietłana Jakimienko - dyrektor Stowarzyszenia "Przyjaźń"; Władimir Jakimienko - lokalny przedsiębiorca. Goście żywo interesowali się organizowaniem czasu wolnego dzieci i młodzieży, funkcjonowaniem Miejskiego Domu Kultury, Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz stowarzyszeń, których działalność skierowana jest na rozwój kultury fizycznej i sportu Człuchowian. Ukraińcy odwiedzili człuchowskie szkoły, gościli w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Przedsiębiorstwie Komunalnym. Członkowie delegacji uczestniczyli w spotkaniu ze społeczności ą ukraińską zamieszkującą w powiecie człuchowskim, wzięli udział w nabożeństwie niedzielnym w cerkwii greckokatolickiej. Nasi goście mieli także okazję podziwiać piękno okolicznej przyrody uczestnicząc w spływie kajakowym rzeką Brdą. Zwiedzili też Gdańsk i Sopot.