Kraina Czystych Jezior i Rzek

Nazwa projektu: "Kraina Czystych Jezior i Rzek" - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała i Rzeczenica

Działanie: Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny (konkurs 6.1_1.) z RPO WP na lata 2007 - 2013.

Wartość dofinansowania całego projektu to 7.755.426,68 zł, czyli 60%  kosztów całkowitych (12.925.711,15 zł).

Liderem projektu jest gmina Przechlewo, partnerami są: gmina miejska Człuchów, gmina wiejska Człuchów, miasto i gmina Debrzno, gmina Koczała oraz gmina Rzeczenica.

Celem projektu jest efektywne i zrównoważone wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego powiatu dla rozwoju turystyki.

Termin realizacji: 1 lutego 2010 r. - 30 października 2011 r.

Na mocy porozumienia zawartego w dniu 27 października pomiędzy liderem a partnerami, w Człuchowie w 2010 r. zostanie zmodernizowana infrastruktura Ośrodka Sportu i Rekreacji nad jeziorem Rychnowskim. Projekt obejmuje: wykonanie drogi dojazdowej, placów i chodników, budowę mola z pomostami, utworzenie parku golfa miniaturowego i parku linowego, budowę punktu sanitarnego z przebieralnią, budowę punktu obsługi parku rekreacyjnego, utworzenie placu zabaw, utworzenie mini parku wodnego, wybudowanie miejsca rekreacji i wypoczynku z grillem i oczkiem wodnym. Planowana wartość zadania w gminie miejskiej Człuchów wynosi 2.749.058,76 zł, a dofinansowanie - 1.575.293,45 zł.

 
Zadanie w kwocie 485 000,00 zł sfinansowano z pożyczki z WFOŚiGW W Gdańsku na mocy umowy nr WFOŚ/P/51/2011.   
Osiągniętym efektem ekologicznym niniejszego projektu jest ukierunkowanie ruchu turystycznego  na plaży Ośrodka Sportu i Rekreacji nad Jeziorem Rychnowskim w Człuchowie. W wyniku realizacji inwestycji została osiągnięta poprawa estetyki plaży poprzez: wybudowanie budynku sanitarnego z przebieralnią, oraz oświetlonego ciągu pieszo-rowerowego. Zainstalowano kosze na  odpady, wykonano sanitariaty oraz zwiększono i poprawiono jakość dostępnych usług turystycznych. Dzięki postawieniu w tym miejscu pojemników na śmieci oraz zastosowaniu zamkniętego obiegu wody w parku wodnym wraz z technologią jej oczyszczania zostały zlikwidowane zagrożenia dla człowieka i świata przyrody, wynikające z niewłaściwej gospodarki odpadami.

GALERIA ZDJĘĆ: