Moje Boisko - Orlik 2012

Nazwa projektu: Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012", usytuowanego w Człuchowie, ul. Szkolna 1 (na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Człuchowie)
Wartość inwestycji: 1.343.000,00 zł
Dofinansowanie ze środków finansowych Samorządu Województwa Pomorskiego oraz z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2008 (po 333.000,00 zł)

Kwota dofinansowania:  666.000,00 zł (49,59 % całkowitych kosztów)
Okres realizacji:  od 7 lipca do 15 września 2008 r.
Umowa: z dnia 17 lipca 2008 r.
Zakres prac objął: utworzenie nowych ogólnodostępnych obiektów sportowych tj.dwóch boisk - piłkarskiego i wielofunkcyjnego, a także budynku sanitarno-szatniowego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Szkolnej 1 w Człuchowie, co wpływa na propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.
W ramach projektu utworzono:
- boisko piłkarskie o wymiarach 33 x 64 m o nawierzchni z trawy syntetycznej, ogrodzone do wysokości 4 m wraz z piłkochwytami o wysokości 6 m, wyposażone w dwie bramki i chorągiewki przegubowe do zaznaczania narożników boiska. Wykonawcą w drodze przetargu została wybrana firma Media Stadion Spółka z o.o. ze Szczecina,
- boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej w kolorze czerwonym, przeznaczone do piłki koszykowej, piłki siatkowej i piłki ręcznej o wymiarach 19,5 x 33 m, ogrodzone do wysokości 4 m, wyposażone w stalowe kosze do piłki koszykowej i siatkę do piłki siatkowej. Wykonawcą w drodze przetargu została wybrana firma Media Stadion Spółka z o.o. ze Szczecina,
- oświetlenie - 16 projektorów na 8 masztach,
- budynek sanitarno-szatniowy, którego wykonawcą był Tartak "Heban" z Cekcyna,
- chodniki - dojście do kompleksu boisk i wokół budynku sanitarno-szatniowego.

GALERIA ZDJĘĆ