Odpady elektryczne i elektroniczne

Odpady elektryczne i elektroniczne odbierane są zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów wraz z gabarytami oraz przyjmowane są nieodpłatnie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kiełpinie.