Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – dokumentacja projektowa

Gmina Miejska Człuchów jako partner realizuje projekt pn.  „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – dokumentacja projektowa”, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.5 Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Poza Gminą Miejską Człuchów partnerami są również Gmina Chojnice, Gmina Miejska Chojnice, Gmina Człuchów, Gmina Brusy i Powiat Chojnicki jako Partner Wiodący.

Gmina Miejska Człuchów otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 57,886,87 zł, co stanowi 75 % kosztów kwalifikowanych projektu, którego całkowita wartość  wyniosła 77.182,50 zł.

Projekt został zakończony w listopadzie 2015 r.

Efektem projektu jest opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej przeprowadzenie działań termomodernizacyjnych w budynku Gimnazjum nr 1 w Człuchowie oraz w budynku Miejskiego Domu Kultury w Człuchowie (pompa ciepła).

Realizacja projektu pozwoli na skuteczne przygotowanie się Gminy Miejskiej Człuchów do aplikowania w perspektywie finansowej w ramach RPO WP na lata 2014-2020 na rzeczową realizację inwestycji pn.  "Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym".