Przebudowa ul. Kamiennej

Nazwa projektu: „Przebudowa ul. Kamiennej w m.Człuchów od ul. Szczecińskiej do drogi krajowej nr 22 wraz z przebudową zjazdu na teren Szpitala Powiatowego i lądowiska dla helikopterów”
Wartość inwestycji: 3.647.844,00 zł (w tym już poniesione 147.844,00 zł na dokumentację techniczną)
Koszty kwalifikowane: 3.500.000,00 zł
Dofinansowanie w ramach: Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"
Kwota dofinansowania: 1.750.000,00 zł (50 % całkowitych kosztów kwalifikowanych)
Okres realizacji: od maja do końca listopada 2009 r.
Zakres prac obejmuje: przebudowę ulicy Kamiennej o długości 1.838 mb na odcinku od ul. Szczecińskiej do drogi krajowej nr 22 z poszerzeniem nawierzchni bitumicznej do szerokości 6 m oraz budowę odcinka ul. Kamiennej o nawierzchni z kostki i płyt betonowych.
Zakres rzeczowy prac:

 • roboty przygotowawcze - rozbiórki i wycinka drzew
 • roboty ziemne
 • przebudowa drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego, poszerzenie szerokości drogi z 5 m do 6 m 1.206,5 mb)
 • przebudowa drogi o nawierzchni gruntowej na drogę utwardzaną z płyt betonowych drogowych (631,5 mb)
 • przebudowa infrastruktury drogowej - kanalizacja deszczowa, przykanaliki do wpustów burzowych, wpusty burzowe
 • przebudowa nienormatywnych chodników na chodniki o normatywnych szerokościach (1.470 m2)
 • separacja ruchu pieszego i rowerowego od ruchu pojazdów - umieszczenie w pasie drogi ciągu pieszo-rowerowego (2.675 m2)
 • wykonanie dwóch azyli dla pieszych
 • wyniesienie skrzyżowań i punktów spowalniających ruch (spowolnienie ruchu poprzez zmianę rodzaju nawierzchni), wyniesienie poziomu dwóch skrzyżowań w stosunku do poziomu drogi
 • poprawa jakości oznakowania poziomego i pionowego
 • montaż barier ochronnych