Remont z przebudową hali

Nazwa projektu: "Remont z przebudową hali sportowej wraz z zapleczem oraz instalacji elektrycznej w Gimnazjum nr 1 w Człuchowie"
Wartość inwestycji: 1.215.642,99 zł
Dofinansowanie w ramach: Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki
Kwota dofinansowania: 400.000,00 zł ( 32,90 % całkowitych kosztów kwalifikowanych)
Okres realizacji: od 14 kwietnia do 11 grudnia 2008 roku
Zakres prac obejmował medernizację sali sportową na terenie Gimnazjum nr 1, bez części obiektu z pomieszczeniami socjalnymi. Realizacja inwestycji miała na celu poprawienie parametów technicznych oraz dostosowanie obiektu do wymogów technicznych niezbędnych dla bezpieczeństwa jego użytkowania.

Wykonano:
- docieplenie dachu styropapą gr. 15 cm
- rozbiórkę (likwidację) stropodachu
- konserwację konstrukcji stalowej (dźwigary + słupy)
- renowację ścian wewnętrznych
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej na PCV
- renowację parkietu sali
- wymianę elementów ślusarsko-kowalskich
- wykonanie okładzin schodów i podestów z płytek gresowych
- modernizację instalacji oświetleniowej
- wymianę instalacji grzejnikowej
- zaprojektowanie i wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej