Termomodernizacja

Nazwa projektu: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 i Przedszkola Miejskiego w Człuchowie”
Wartość inwestycji: 778.513 Euro
Całkowite koszty kwalifikowane: 628.639 Euro
Dofinansowanie w ramach: Mechanizm Finansowy EOG i NMF
Kwota dofinansowania (grantu): 447.952 Euro (72,35 % całkowitych kosztów kwalifikowanych) czyli około 1,6 mln zł
Okres realizacji: od października 2007 do września 2008 r.
Celem projektu było zmniejszenie zużycia energii cieplnej poprzez termomodernizację budynków publicznych w Człuchowie, tzn. ochrona środowiska poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery.
Zakres prac objął prace termomodernizacyjne kompleksu budynków Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Przedszkola Miejskiego przy ul. Jacka i Agatki w Człuchowie.
Rezultaty i ich wskaźniki:
1. redukcja energii cieplnej poprzez termomodernizację budynków publicznych w Człuchowie:
- redukcja zużycia energii grzewczej w budynkach: 3.314,7 GJ/rok (tj. o ponad 70%)
- redukcja emisji CO2 do atmosfery: 444,69 Mg/rok (tj. o ponad 60%)
2. przeprowadzone prace termomodernizacyjne:
- całkowita pojemność sześcienna termomodernizowanych budynków: 30.700 m3
- powierzchnia wymienionych okien: 1.529,93 m2
- powierzchnia wymienionych drzwi: 49,82 m2
- powierzchnia ocieplonych ścian: 5.192,84 m2
- powierzchnia ocieplonych dachów: 3.953,29 m2
3. produkcja i zaopatrzenie w energię
- całkowita moc modernizowanego systemu grzewczego: 667,75 kW