Wsparcie osób 50+

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Debrznie wraz z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Gdańsku zapraszają wszystkie osoby powyżej 50 roku życia na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania wsparcia w ramach funduszy europejskich.
Podczas spotkania osoby powyżej 50 roku życia dowiedzą się, w jaki sposób uzyskać wsparcie finansowe z funduszy europejskich oraz uzyskają informacje na temat dostępnych kursów i szkoleń współfinansowanych ze środków unijnych. Ponadto szczegółowo omówione zostaną zwrotne i bezzwrotne formy finansowania otwarcia i rozwoju działalności gospodarczej.  W programie zaplanowano również spotkanie z przedstawicielem Powiatowego Urzędu Pracy w Człuchowie oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie, którzy przedstawią oferty swoich instytucji.
Spotkanie odbędzie się w czwartek 7 marca 2013 r. w siedzibie Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”, ul. Ogrodowa 26, od godz. 11:00 do 14:00.
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do 6 marca 2013 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres a.kozicka@stowdeb.pl lub a.zelek@stowdeb.pl. Zgłoszenia można dokonać również pod nr tel. 59 83 35 750 wew. 38 lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenia.
 
Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013 oraz Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Załącznik: