Data publikacji: 
17-04-2020

Burmistrz Miasta Człuchowa w związku z zagrożeniem epidemiologicznym informuje.

Radni roznoszą maseczki sukcesywnie produkowane przez Wolontariuszki.

Osoby pilnie potrzebujące maseczki mogą kontaktować się z Radnym ze swojego okręgu wyborczego lub odebrać osobiście w Urzędzie Miasta.

Akcja potrwa do końca kwietnia bieżącego roku.

Data publikacji: 
16-04-2020

Nie tylko panie z podczłuchowskich Kół Gospodyń Wiejskich, ale także mieszkanki samego Człuchowa włączyły się w akcję szycia maseczek ochronnych dla mieszkańców. Powstają one między innymi w Domu Kolpinga działającym przy parafii p.w. św. Jakuba. Część gotowych produktów jeszcze dzisiaj trafi do mieszkańców.

Data publikacji: 
16-04-2020

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Człuchów przedłożył dnia  2 kwietnia 2020r. Radzie Miejskiej w Człuchowie raport o stanie Gminy Miejskiej Człuchów za 2019 r. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady i budżetu obywatelskiego.

Data publikacji: 
09-04-2020

Szanowni Państwo.

Przed nami Wielkanoc.

Czas który wszyscy powinniśmy spędzić w radości i wśród bliskich.

Tegoroczne święta, ze względu na trudną sytuację związaną z koronawirusem – na całym świecie będą jednak inne.

Życzę Państwu abyśmy mimo wszystko spędzili je w zdrowiu i spokoju.

Abyśmy także cierpliwie wytrwali w oczekiwaniu na powrót do normalności. 

Spokojnego Alleluja

Ryszard Szybajło

Burmistrz Człuchowa

Data publikacji: 
09-04-2020

Około 10 tysięcy darmowych maseczek ochronnych trafi po świętach do mieszkańców Człuchowa. Ratusz zlecił już ich uszycie. Wykonają je członkinie Kół Gospodyń Wiejskich działających w podczłuchowskich miejscowościach.

- Z inicjatywą wyprodukowania maseczek wyszły same panie. Zgłosiły się do nas, oferując pomoc w formie wolontariatu – mówi Ryszard Szybajło, Burmistrz Człuchowa.

Miasto zakupiło materiały niezbędne do szycia maseczek.

Data publikacji: 
09-04-2020

Burmistrz Miasta Człuchów, spełniając przepisy związane z szczegółowymi rozwiązaniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wydał zarządzenie:

  • ZARZĄDZENIE NR 0050.34.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie

Teść zarządzenia znajduje się w załączeniu

Data publikacji: 
08-04-2020

Rozpoczął się ostatni etap modernizacji miejskiej sieci kanalizacyjnej. To jedna z największych inwestycji realizowanych obecnie w Człuchowie. System rozdzieli wody opadowe od sieci sanitarnej. Zapobiegnie to w przyszłości podtopieniom i odciąży miejscową oczyszczalnię ścieków.

pomagamy lokalnie
Data publikacji: 
08-04-2020

Pierwszy w Polsce portal stworzony po to, aby zachęcać do przyjeżdżania do rolników na zbieranie dla siebie owoców i warzyw, włącza się w pomoc gospodarstwom, które mają teraz duże problemy ze sprzedażą. Z powodu epidemii koronawirusa  wiele sklepów i placów targowych ograniczyło działalność, dlatego rolnicy nie mają gdzie sprzedać sadzonek czy kwiatów. Na MyZbieramy.pl rolnicy mogą darmowo zamieścić ogłoszenia, pojawiły się już pierwsze oferty z Małopolski.

Data publikacji: 
08-04-2020

W związku z panującą epidemią wirusa SARS-CoV-2 nastąpiły zmiany w działaniu Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych.

W celu uzyskania pomocy bądź informacji w przypadku wystąpienia przemocy proszę kontaktować się z poniższymi osobami:


1. Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego, Terapeuta uzależnień - Grażyna Radziemska nr tel. 606 213 452 e - mail profilaktyka@czluchow.eu

Data publikacji: 
06-04-2020

Szanowni Państwo,

ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te weszły w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS. Wsparcie jakie można otrzymać w ZUS to:

- zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.,

Strony