krzyzowa
Data publikacji: 
08-05-2020

Modernizacja miejskiej sieci kanalizacyjnej to jedna z największych inwestycji realizowanych od 2018 roku w Człuchowie. System rozdzieli wody opadowe od sieci sanitarnej. Zapobiegnie to w przyszłości podtopieniom i odciąży miejscową oczyszczalnię ścieków.

Data publikacji: 
08-05-2020

Od najbliższego poniedziałku (11.05) przedszkola i żłobki w Człuchowie będą znowu czynne. Zamknięto je, podobnie jak w całym kraju, w marcu. Powodem była wciąż trwająca pandemia koronawirusa. Działalność człuchowskich placówek będzie jednak mocno ograniczona.

Data publikacji: 
08-05-2020

Nie ma opóźnień w realizacji prac na największych miejskich budowach. Wszystkie roboty postępują zgodnie z harmonogramem – informuje człuchowski Ratusz.

Uczen
Data publikacji: 
07-05-2020

W kwietniu br. Gmina Miejska Człuchów pozyskała środki finansowe w wysokości 60 tys. złotych na realizację programu ZDALNA SZKOŁA .

Są to środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”.

Data publikacji: 
07-05-2020

Dobiega końca przebudowa ulicy Mieszka I na osiedlu Młodych w Człuchowie. Ulica zmieniła się nie do poznania.

Obecnie finiszują prace związane z układaniem kostki betonowej typu polbruk na całej szerokości drogi.

Data publikacji: 
07-05-2020

Burmistrz Miasta Człuchów zawiadamia, że w okresie maj-wrzesień 2020 r. na terenie miasta będzie przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest (aktualizacja).

Na podstawie umowy nr PiOŚ.272.12.2020 zawartej w dniu 03.03.2020 r. inwentaryzację prowadzić będą pracownicy Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie, działający na podstawie upoważnienia Burmistrza.

Zadanie wynika z realizacji "Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032".

Data publikacji: 
07-05-2020

Dwie kolejne osoby dołączą do grona Zasłużonych dla Miasta Człuchowa. Wyróżnienia takie przyznaje Rada Miejska osobom, które w sposób szczególny przyczyniły się do promocji miasta w kraju i za granicą. W tym roku tytuły przyznano: Grzegorzowi Janowczykowi – nieżyjącemu już człuchowskiemu dziennikarzowi i publicyście oraz Alfredowi Recours - merowi partnerskiego miasta Conches we Francji.

Data publikacji: 
06-05-2020

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach informuje, że od 04.05.2020  Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. rozpoczął nabór wniosków na Pożyczkę Płynnościową przeznaczoną na wsparcie przedsiębiorstw dotkniętych skutkami epidemii SARS-CoV-2. Przeznaczono na ten cel 30 mln zł z Projektu finansowanego ze środków Województwa Pomorskiego.

Dla kogo?

Data publikacji: 
06-05-2020

Nowa nawierzchnia jezdni i 13 nowych miejsc parkingowych powstanie na ulicy Garbarskiej w Człuchowie. Prace budowlane już ruszyły. Powinny one potrwać do końca czerwca. Ratusz nie wyklucza jednak ich szybszego zakończenia.

Data publikacji: 
05-05-2020

Tysiąc plastikowych przyłbic ochronnych trafiło do Człuchowa. To dar od Polskiej Fundacji Narodowej.

Ich dystrybucją zajmuje się teraz stowarzyszenie Rodzina Kolpinga.

Człuchów jest jedną z dwunastu miejscowości na terenie diecezji pelplińskiej, do której takie zestawy trafiły.

Strony