Data publikacji: 
31-03-2020

Ponad 190 tysięcy złotych będzie kosztował remont ulicy Mieszka I w Człuchowie. Miasto podpisało umowę na wykonanie tej inwestycji. Zadanie ma być gotowe do końca czerwca tego roku.

Ulica Mieszka I to niewielka droga osiedlowa położona w północnej części miasta. Jej przebudowa będzie kontynuacją większego frontu robót, w ramach którego zmodernizowano już m.in. ul. Chrobrego. Stary zniszczony asfalt zostanie zastąpiony kostką betonową.

Data publikacji: 
31-03-2020
Nauczyciele bibliotekarze bibliotek pedagogicznych województwa pomorskiego zapraszają do udziału w konkursach organizowanych dla przedszkoli oraz uczniów klas I- VIII i szkół ponadpodstawowych. Konkursy prezentowane są pod wspólną akcją:
Data publikacji: 
30-03-2020

INFORMACJA O SPOSOBIE ZGŁOSZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH PREZYDENTA RP
ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10.05.2020 r.

Z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, jednocześnie biorąc pod uwagę bieg kalendarza wyborczego, w celu umożliwienia komitetom wyborczym i wyborcom dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, informuję o sposobie ich  przyjmowania:

Data publikacji: 
27-03-2020

Telefonicznie, mailowo lub poprzez platformę e-PUAP – w ten sposób petenci mogą załatwiać sprawy w Urzędzie Miejskim w Człuchowie. Już od ponad tygodnia wszystkie urzędy i instytucje w Polsce są zamknięte dla petentów. Wszystko przez zagrożenie koronawirusem.

Data publikacji: 
27-03-2020

Właściciele nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zarządcy nieruchomości oraz właściciele nieruchomości mieszanej, w skład której wchodzą części zamieszkałe i niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne, obowiązani są złożyć i zmieniać na bieżąco deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację każdorazowo w przypadku:

ulotka
Data publikacji: 
26-03-2020

W związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa Burmistrz Miasta Człuchowa wraz ze Stowarzyszeniem Rodzina Kolpinga w Człuchowie informują osoby starsze, samotne i niepełnosprawne, które potrzebują pomocy w zakupach lub innych pilnych sprawach o akcji prowadzonej na terenie miasta Człuchowa pod hasłem „Solidarni z seniorami”.

Data publikacji: 
26-03-2020

Nie ma na razie większego zagrożenia dla realizacji człuchowskich inwestycji. Dwie największe miejskie budowy wciąż trwają. Pracownicy są izolowani od osób z zewnątrz, tym samym prace mogą być kontynuowane.

Chodzi o przebudowę budynku Miejskiego Domu Kultury oraz dworca kolejowego.

ogloszenie
Data publikacji: 
25-03-2020

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA
o odwołaniu I przetargu ustnego nieograniczonego ogłoszonego na dzień 9 kwietnia 2020 r. na godzinę 10.00 w Urzędzie Miejskim w Człuchowie
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Człuchowie przy ulicy Traugutta, tj.:
działki nr 137/8 o powierzchni 0.1055 ha, KW SL1 Z/00008477/4
działki nr 137/9 o powierzchni 0.1095 ha, KW SL1 Z/00008477/4

Strony