Data publikacji: 
10-10-2013

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, podczas spotkania w ratuszu, Przewodnicząca Rady Miejskiej i Burmistrz Człuchowa dyrekcji oraz wybranym nauczycielom szkół złożyli życzenia dziękując za trud i poświęcenie włożone w edukację oraz wychowanie młodzieży szkolnej. Wyrazem wdzięczności były nagrody Burmistrza.

Data publikacji: 
09-10-2013

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie Ekonomii Społecznej - przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku, uprzejmie informuje, że od dnia 15 października rozpoczyna rekrutację osób i instytucji zainteresowanych założeniem i prowadzeniem spółdzielni socjalnej, zatrudnieniem w spółdzielni socjalnej lub przystąpieniem do już istniejących spółdzielni socjalnych.

Data publikacji: 
08-10-2013

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz § 25 pkt 3 Statutu Gminy Miejskiej   Człuchów zapraszam  na  XXXIX sesję  Rady Miejskiej w Człuchowie, która odbędzie się  16. października 2013 r. o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego.
Porządek obrad:
1.  Sprawy regulaminowe:
a)  otwarcie obrad i stwierdzenie qworum;
b) przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad;

Data publikacji: 
08-10-2013

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.  zaprasza na indywidualne bezpłatne usługi informacyjne dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą, które odbędą się w dniach  8 i 22 października (wtorek) br.w godzinach od 7:30 do 15:00 w Urzędzie Miejskim w Człuchowie, al. Wojska Polskiego 1, pok nr 14

Data publikacji: 
08-10-2013

Rozbudowa ul. Długosza w Człuchowie na zapleczu nowopowstałych sklepów w miejscu dawnego parkingu spowodowała, że ulica ta będzie dłuższa o 150 metrów. Nie jest to efekt zmian nazewnictwa innych ulic, lecz wynik budowy traktu położonego równolegle do głównej drogi o tej samej nazwie. Jest to zupełnie nowa droga budowana w miejscu byłego parkingu okalająca nowe budynki. Miasto wcześniej oddało ten teren w użytkowanie wieczyste. Powstały na nim prywatne pasaże handlowe.

Data publikacji: 
07-10-2013

Burmistrz Miasta Człuchowa serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie prowadzącymi działalność na terenie Gminy Miejskiej Człuchów do konsultacji. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Człuchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust.

Data publikacji: 
07-10-2013

Średniowieczny przepis i narzędzia do wyrobu pierników można zobaczyć w Muzeum Regionalnym w Człuchowie. Czynna jest tam wystawa pod tytułem "Świat Toruńskiego Piernika". Oprócz zwiedzania można też spróbować swoich sił jako piekarz. Muzeum prowadzi warsztaty, w trakcie których chętni własnoręcznie pieką pierniki według średniowiecznej receptury. Wystawa została przygotowana we współpracy z Muzeum Okręgowym w Toruniu. Można ją oglądać codziennie od 10.00 do 18.00.

Data publikacji: 
03-10-2013

Przez ostatnich pięć lat kolejka oczekujących na mieszkanie komunalne lub socjalne, zmniejszyła się prawie o połowę. To skutek wnikliwych kontroli, które rozpoczął ratusz. Magistrat sprawdza wnioski o przydział lokum i to, czy oczekujący spełniają wymagane prawem kryteria.  Wśród nich jest między innymi kryterium dochodowe. "Czasami zdarza się też, że przyszli najemcy odmawiają przyjęcia lokalu, bo nie spełnia on ich oczekiwań.

Data publikacji: 
30-09-2013

Chojnice rozpoczęły działania nad utworzeniem Centrum Usług Biurowych. Przed rozmowami z inwestorami musimy wiedzieć, jaki jest potencjał rynku pracy w promieniu 40 km od miasta. Prosimy więc wszystkich, którzy znają języki obce i znają  pracę biurową o przesłanie swojego zgłoszenia na adres:  marciszek@miastochojnice.pl
 

Data publikacji: 
30-09-2013

Kilkanaście sekcji i kół zainteresowań, po wakacyjnej przerwie, rozpoczyna ponownie swoją działalność w Miejskim Domu Kultury w Człuchowie. Jednostka przyjmuje już zapisy chętnych do udziału w zajęciach. - W tym roku szkolnym szczególnie polecamy zajęcia teatralne, taneczne,  wokalne i plastyczne dla dzieci - mówi Adam Bondarenko, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Człuchowie. Jest też oferta dla dorosłych. Niebawem ruszy sekcja tańca towarzyskiego oraz grupa wokalna.

Strony