Data publikacji: 
23-10-2013

W dniach 18.10 - 22.10.2013 r. odbyło się szkolenie przygotowujące do realizacji programu zajęć wychowawczo- profilaktycznych „SPÓJRZ INACZEJ NA AGRESJĘ”. Szkolenie finansowane przez Burmistrza Miasta Człuchowa (Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) przeznaczone było dla nauczycieli człuchowskich szkół. W warsztatach uczestniczyli nauczyciele ze wszystkich szkół w Człuchowie. Tematyka spotkań obejmowała zajęcia integracyjne i warsztaty komunikacji (ogółem 45 godzin).

Data publikacji: 
22-10-2013

Kapituła Nagrody Bursztynowego Mieczyka zaprasza do udziału w XIX-tej edycji Nagrody Bursztynowego Mieczyka ufundowanej przez Wojewodę Pomorskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dla najlepiej działających organizacji pozarządowych w obszarze polityki społecznej i ochrony środowiska z terenu naszego województwa. Nagroda nosi imię inicjatora i pierwszego fundatora nagrody - Macieja Płażyńskiego.

Data publikacji: 
21-10-2013

114 podopiecznych Szkoły Podstawowej w Człuchowie zostało pasowanych na ucznia. To doroczna tradycja w tej placówce. Wszyscy pierwszoklasiści po kilku pierwszych tygodniach nauki składają ślubowanie.  W tym czasie przygotowują się również do tej uroczystości. Później czeka ich nauka, podobna jak w innych placówkach tego typu. Człuchowska szkoła jednak wzbogaca program nauczania o edukację ekologiczną. Nosi ona bowiem imię "Przyjaciół Ziemi". "Nasi uczniowie od najmłodszych lat uczą się dobrych wzorców w zakresie ekologii.

Data publikacji: 
17-10-2013

Kolejne 600 metrów ścieżek rowerowych powstanie w Człuchowie. Tym razem nowy ciąg pieszo-jezdny budowany jest wzdłuż ulicy Dąbrowskiego i Szczecińskiej. Połączy on dwa inne, gotowe już odcinki: wzdłuż ulicy Kamiennej i obwodnicy miasta. Nowa ścieżka rowerowa ma być oddana do użytku do 19 listopada. Jej budowa ma kosztować 159 tys. zł.

Obecnie w Człuchowie jest już ponad 12 km traktów rowerowych.

Data publikacji: 
16-10-2013

Zakaz palenia na przystankach, placach zabaw i stadionach sportowych - niby oczywiste, ale nie każdy o tym wie. Człuchowska Straż Miejska wspólnie z Komendą Powiatową Policji i Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną, przeprowadziły wśród mieszkańców i turystów akcję edukacyjną. Polegała ona na informowaniu palaczy o miejscach, w których takie zakazy obowiązują. Ponadto wszystkie takie obszary zostały zewidencjonowane i oznaczone symbolami "zakaz palenia".

Data publikacji: 
15-10-2013

O 20 procent więcej spraw i wniosków niż przed rokiem,  muszą teraz rozpatrywać pracownicy Urzędu Miasta w Człuchowie. Sukcesywny wzrost liczby obsłużonych interesantów notowany jest każdego roku.

Data publikacji: 
14-10-2013

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy samych sukcesów na polu zawodowym i osobistym, realizacji obranego celu, uśmiechu i codziennej życzliwości ze strony uczniów.

Data publikacji: 
14-10-2013

Miasto rozpoczyna modernizację 400-metrowego odcinka ul. Łąkowej. Dotychczasowe zniszczone płyty betonowe zostaną częściowo zastąpione polbrukiem. W innych miejscach ułożone będą nowe płyty drogowe. Wcześniej jednak naprawiona będzie infrastruktura podziemna - mówi Marcin Adaszewski, inspektor ds. inwestycji w człuchowskim ratuszu. "Trzeba tam zbudować kanalizację deszczową oraz uzupełnić sieć wodociągową i sanitarną" - dodaje. Nowa droga będzie o tej samej szerokości jak dotychczas.

Data publikacji: 
14-10-2013

Muzeum Regionalne w Człuchowie serdecznie zaprasza na otwarcie wystawy VOYAGE Jana Kantego Pawluśkiewicza 17 października 2013 r. o godz. 17.00

Data publikacji: 
11-10-2013

Kolejne fragmenty średniowiecznych palenisk i bruku odkryli archeologowie w okolicach człuchowskiego zamku krzyżackiego. Naukowcy rozpoczęli prace na tzw. przedzamczu. Chcą oni sprawdzić teren wzdłuż częściowo zachowanych murów obronnych. W tym roku założono tam trzy wykopy. Prace na pierwszym stanowisku, czyli w miejscu, gdzie znajdowała się niegdyś baszta czarownic, już się zakończyły. "Poza fragmentami najprawdopodobniej średniowiecznego paleniska, nie znaleziono tam niczego ciekawego.

Strony