Data publikacji: 
17-09-2013

Człuchowskie placówki oświatowe mają kolejnych nauczycieli z wyższym stopniem zawodowym. Pięcioro z nich uzyskało tytuł nauczyciela mianowanego. Wcześniej musieli oni odbyć staż trwający 2 lata i 9 miesięcy a następnie zdać odpowiedni egzamin. "Dzięki podwyższaniu kwalifikacji, mamy lepsze kadry. Wśród awansowanych są nauczyciele języków obcych. Swoje staże odbywali oni za granicą, dzięki czemu zdobyli ono bardzo dobre doświadczenie." - mówi Maria Pazda, sekretarz Urzędu Miejskiego w Człuchowie.

Data publikacji: 
13-09-2013

W Człuchowie zakończono pierwszy etap modernizacji ulicy Żytniej. Inwestycja została sfinansowana za środki, które miasto zarobiło na fotoradarze. Po remoncie droga jest szersza i równiejsza. Dotychczasową nawierzchnię żużlową utwardzono polbrukiem. Zbudowano również chodnik i dojazdy do posesji. Dotychczasowy zakres prac kosztował 340.000 zł i został sfinansowany z nałożonych przez Straż Miejską mandatów za przekroczenie prędkości. Ogółem zbudowano 340 metrów drogi. Pozostałe 250 metrów zbudują mieszkańcy.

Data publikacji: 
12-09-2013

Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Pomorska Rada Organizacji Pozarządowych oraz Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi organizują kolejne Pomosrkie Forum Inicjatyw Pozarządowych. Spotkanie odbędzie się 11/12 października 2013 roku w Ustce.  Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września br.

Data publikacji: 
12-09-2013

Tajemnicze pomieszczenie pod ziemią zamkowego dziedzińca odkryli w Człuchowie archeologowie.  Najprawdopodobniej jest to średniowieczna spiżarnia. Znalezisko jest tym bardziej ciekawe, że jego strop został dobrze zachowany. Inne pomieszczenia z reguły znajdowano zasypane. Jest to efekt przeprowadzonych w wieku XVIII prac rozbiórkowych warowni. Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że w odkopanej spiżarni znaleziono też fragment współczesnego buta i ślady rozkuwania ścian.

Data publikacji: 
11-09-2013

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie, powołany przez Burmistrza Miasta w celu interdyscyplinarnego rozwiązywania problemów przemocy na terenie miasta z siedzibą w MOPS Człuchów, wręczył nagrody dla najbardziej aktywnych i zaangażowanych pracowników i policjantów. Nagrody wręczył Burmistrz Miasta.  Wyróżnieni to Grażyna Paszun, Monika Wojciechowska, Łukasz Kolter, Piotr Zawada i Sławomir Gradek.

Data publikacji: 
06-09-2013

Przewodnicząca Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Przewodniczący Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych oraz Pełnomocnik Marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarzadowymi zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu rocznego "Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust.

Data publikacji: 
06-09-2013

"Pruska Broń Biała Okresu Cesarstwa 1871-1918" to tytuł wystawy, którą można oglądać na Zamku Krzyżackim w Człuchowie. Ekspozycja pochodzi ze zbiorów Muzeum Okręgowego im. Stanisława Staszica w Pile. Zawiera ona kilkadziesiąt eksponatów z przełomu XIX i XX w., używanych przez wojsko i żandarmerię na terenie ówczesnych Prus, a dzisiaj Pomorza. Zabytki to w większości szable, rapiery i bagnety. Są też fragmenty oryginalnego umundurowania z tamtego okresu. Wśród nich można zobaczyć prawdziwe unikaty.

Data publikacji: 
06-09-2013

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.  zaprasza na indywidualne bezpłatne usługi informacyjne dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą, które odbędą się w dniach  10 i 24 września (wtorek) br. w godzinach od 7:30 do 15:00 w Urzędzie Miejskim w Człuchowie, al. Wojska Polskiego 1, pok nr 14

Udzielamy również informacji o niskooprocentowanych pożyczkach w ramach inicjatywy JEREMIE (od 0%) dla przedsiębiorców oraz osób, które chciałby otworzyć własną działalność gospodarczą

Data publikacji: 
03-09-2013

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz § 25 pkt 3 Statutu Gminy Miejskiej   Człuchów zapraszam  na  XXXVIII sesję  Rady Miejskiej w Człuchowie, która odbędzie się  11. września 2013 r. o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego.
Porządek obrad:
1.    Sprawy regulaminowe:
a)    otwarcie obrad i stwierdzenie qworum;
b)    przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad;

Data publikacji: 
29-08-2013

28 sierpnia br w sali zamkowej miało miejsce uroczyste podpisanie aneksu dotyczącego rozszerzenia zakresu inwestycji i zwiększenia dofinansowania projektu pt. "Skarb krzyżacki w naszych rękach - prace restauratorskie i adaptacyjne zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturotwórcze i turystyczne". W uroczystości wzięli udział  Marszałek Województwa Pomorskiego p. Mieczysław Struk, Starosta Człuchowski Aleksander Gappa i Burmistrz Człuchowa Ryszard Szybajło.

Strony