Data publikacji: 
06-06-2013

Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych Związku Młodzieży Wiejskiej w Człuchowie w ramach projektu „Aktywni lokalnie II – kompleksowe wsparcie dla III sektora i rozwoju organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich“ zaprasza organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, lokalne grupy działania, ochotnicze straże pożarne, młodzież oraz wszystkie osoby zainteresowane na bezpłatne korzystanie z porad ekspertów.

Data publikacji: 
06-06-2013

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.  zaprasza na indywidualne bezpłatne usługi informacyjne dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą, które odbędą się w dniach  11 i 25 czerwca (wtorek) br. w godzinach od 7:30 do 15:00 w Urzędzie Miejskim w Człuchowie, al. Wojska Polskiego 1, pok nr 14.

Data publikacji: 
04-06-2013

Podczas Tygodnia Sportu w Człuchowie wzięła udział duża liczba uczestników np.:  XV Mały Bieg Tura - 189, XX Ogólnopolski Bieg Tura - 109,  Test Coopera - 42, Mistrzostwa w Pływaniu - 51, Zawody Rowerowe z Okazji Dnia Dziecka - 61.  

Data publikacji: 
22-05-2013

Dziękujemy uczniom za udział w konkursie, a zwycięzcom gratulujemy wygranej. Nasze miasto w etapie centralnym w Malborku w tym roku będą reprezentowali:

- w kategorii szkół podstawowych - Magdalena Milewska - uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 im. Przyjaciół Ziemi

-  w kategorii gimnazjów - Mikołaj Możuch - uczeń Gimnazjum nr 1 im. Kazimierza Jagiellończyka

Data publikacji: 
22-05-2013

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 25 pkt 3 Statutu Gminy Miejskiej   Człuchów zapraszam na  XXXVI sesję  Rady Miejskiej w Człuchowie, która odbędzie się  29. maja 2013 r. o godz. 7.30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego.
Porządek obrad:
1.  Sprawy regulaminowe:
a)  otwarcie obrad i stwierdzenie qworum;
b)  przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad;

Data publikacji: 
17-05-2013

Centrum Inicjatyw Obywatelskich jako Lider projektu, wraz z Partnerami – Uniwersytetem Warszawskim oraz Urzędem Miasta w Słupsku, realizuje projekt innowacyjny testujący PI „Od partnerstwa do kooperacji” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest wypracowanie nowego modelu zlecania realizacji zadań publicznych przez samorządy organizacjom pozarządowym.

Data publikacji: 
17-05-2013

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku rozpoczęła realizację projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej.

Data publikacji: 
17-05-2013

W dniach 26 maja – 1 czerwca odbędzie się XIX edycja Sportowego Turnieju Miast i Gmin - STMiG 2013. Największa impreza sportu masowego w Polsce rozgrywana w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich. Zapraszamy mieszkańców Człuchowa do wzięcia udziału w imprezach:
26.05.2013    10:00    Rynek Miejski    XV Mały Bieg Tura  
26.05.2013    12:00    Rynek Miejski    XX Ogólnopolski Bieg Tura 
28.05.2013    16:00    OSiR Człuchów    Test Coopera   

Data publikacji: 
09-05-2013

Mieczysław StrukMarszałek Województwa Pomorskiego, Pomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego oraz Pomorska Rada Organizacji Pozarządowych  mają zaszczyt zaprosić na seminarium pt.:„10 lat ustawy - o pożytku, słabościach i oczekiwaniach... Seminarium o pożytku publicznym i wolontariacie.”  poświęcone  X-leciu funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kontekście współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych.

Data publikacji: 
09-05-2013

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osoby aktywnie działające na obszarach wiejskich zamierzające założyć organizację pozarządową do udziału  w szkoleniu pt. „Metody animacji oraz inkubacji wiejskich organizacji pozarządowych”, które odbędzie się w dniach 10-12 czerwca 2013r.  w Restauracji „Nad Jeziorem”, ul. Szczecińska 13, 77-300 Człuchów, w godz. 9:00-16:00
W programie m. in.:

Strony