Data publikacji: 
21-03-2013

Burmistrz Miasta serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w konkursie na nazwy szesnastu ulic położonych w Człuchowie na terenie za obwodnicą w kierunku Sieroczyna. Zasady konkursu określa załączony Regulamin. Termin składania propozycji nazw ulic mija 15 kwietnia 2013 r. o godz. 15:00 (decyduje data wpływu).

Data publikacji: 
20-03-2013

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 25 pkt 3 Statutu Gminy Miejskiej   Człuchów zapraszamy na  XXXIV sesję  Rady Miejskiej w Człuchowie, która odbędzie się  27. marca 2013 r. o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego.

Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie obrad i stwierdzenie qworum;
b) przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad;

Data publikacji: 
13-03-2013

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. zaprasza na indywidualne bezpłatne usługi informacyjne dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą, które odbędą się w dniach  12 i 26 marca (wtorek) br. w godzinach od 7:30 do 15:00 w Urzędzie Miejskim w Człuchowie, al. Wojska Polskiego 1, pok nr 14.

Data publikacji: 
13-03-2013

Zapraszamy wszystkie firmy z branży turystycznej z powiatu chojnickiego i człuchowskiego do wspólnej inicjatywy zmierzającej do rozwoju poszczególnych firm oraz całej branży w naszym regionie.

Powiat Chojnicki realizuje projekt pn. „Wsparcie organizacji Klastra Turystycznego w Subregionie Południowym” obejmujący swoimi działaniami powiat chojnicki oraz powiat człuchowski.

Data publikacji: 
13-03-2013

Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych Związku Młodzieży Wiejskiej w Człuchowie w ramach projektu „Aktywni lokalnie II – kompleksowe wsparcie dla III sektora i rozwoju organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich“ zaprasza organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, lokalne grupy działania, ochotnicze straże pożarne, młodzież oraz wszystkie osoby zainteresowane na bezpłatne korzystanie z porad ekspertów. W marcu odbędą się doradztwa z zakresu prawa i promocji.

Data publikacji: 
26-02-2013

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 25 pkt 3 Statutu Gminy Miejskiej   Człuchów zapraszamy na XXXIII sesję Rady Miejskiej w Człuchowie, która odbędzie się  6. marca 2013 r. o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego.
Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie obrad i stwierdzenie qworum;
b)  przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad;

Data publikacji: 
25-02-2013

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. zaprasza na indywidualne bezpłatne usługi informacyjne dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą, które odbędą się w dnia  26 lutego (wtorek) br. w godzinach od 7:30 do 15:00 w Urzędzie Miejskim w Człuchowie, al. Wojska Polskiego 1, pok nr 14.

Data publikacji: 
25-02-2013

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Debrznie wraz z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Gdańsku zapraszają wszystkie osoby powyżej 50 roku życia na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania wsparcia w ramach funduszy europejskich.

Strony