Data publikacji: 
21-02-2013

Serdecznie zapraszamy na obchody 68 rocznicy powrotu Człuchowa do Polski, która odbędzie się w dniu 27 lutego 2013. W programie:

  • godz. 16:00 - złożenie kwiatów pod pomnikiem na Placu Bohaterów
  • godz. 16:30 - prelekcja mgr Wiktora Zybajło "Życie codzienne człuchowian w latach 1945-1948" w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
Data publikacji: 
21-02-2013

W dniu 19 lutego Burmistrz Miasta Człuchowa rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2013 r. Na konkurs wpłynęły 43 oferty na kwotę dotacji 662.893,00 zł. Przyznano dotacje na kwotę 320.800,00 zł.

Data publikacji: 
11-02-2013

Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych Związku Młodzieży Wiejskiej w Człuchowie w ramach projektu „Aktywni lokalnie II – kompleksowe wsparcie dla III sektora i rozwoju organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich“ zaprasza organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, lokalne grupy działania, ochotnicze straże pożarne, młodzież oraz wszystkie osoby zainteresowane na bezpłatne korzystanie z porad ekspertów. W lutym odbędą się doradztwa z zakresu prawa i promocji.

Data publikacji: 
11-02-2013

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Debrznie, Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno" zapraszają na bezpłatne konsultacje dotyczące możliwości pozyskania funduszy europejskich, które odbędą się 26 lutego w godz.  9 - 13.

Data publikacji: 
04-02-2013

Zapraszamy dzieci i młodzież na ferie!

Data publikacji: 
30-01-2013

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 25 pkt 3 Statutu Gminy Miejskiej Człuchów zapraszamy na XXXII sesję Rady Miejskiej w Człuchowie, która odbędzie się  6. lutego 2013 r. o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego.

Porządek obrad:
1.  Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie obrad i stwierdzenie qworum;

Data publikacji: 
25-01-2013

Informujemy, że w dniu 24.01.2013 r. na Sali notowań Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie odbyło się ogłoszenie wyników V edycji konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju". Człuchów uzyskał wyróżnienie w kategorii Innowacyjna gmina w podkategorii Gmina miejska. W gronie trzech laureatów z całej Polski znalazły się jeszcze miasta Zabrze oraz Kołobrzeg.

Data publikacji: 
22-01-2013

Burmistrz Miasta Człuchowa Ryszard Szybajło oraz Przewodniczący Komitetu Obrony Linii kolejowych Powiatu Człuchowskiego, Chojnickiego, Kościerskiego Ryszard Gołuchowski serdecznie zapraszają wszystkich, którym nie jest obojętny los linii kolejowej nr 203 Chojnice - Pila, nr 210 Chojnice – Szczecinek oraz kolejowa komunikacja pasażerska na terenie naszego powiatu, na otwarte spotkanie w dniu 24.01.2013 o godz.18.00 w Urzędzie Miejskim w Człuchowie.

Data publikacji: 
21-01-2013

Przedstawiamy najnowszy wykaz organizacji pożytku publicznego (OPP) uprawnionych do otrzymania 1% w województwie pomorskim, który został opublikowany przez Departament Pożytku Publicznego. Zachęcamy do wsparcia człuchowskich organizacji pozarządowych.

Data publikacji: 
16-01-2013

Burmistrz Miasta Człuchowa zaprasza organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku w zakresie:
a. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
b. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej;
c. ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
d. nauki, edukacji i wychowania;
e. porządku i bezpieczeństwa publicznego;

Strony