Data publikacji: 
09-05-2013

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. zaprasza na indywidualne bezpłatne usługi informacyjne dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą, które odbędą się w dniach  14 i 28 maja (wtorek) br. w godzinach od 7:30 do 15:00 w Urzędzie Miejskim w Człuchowie, al. Wojska Polskiego 1, pok nr 14.

Data publikacji: 
09-05-2013

Burmistrz Miasta Człuchowa przypomina mieszkańcom, zarządcom nieruchomości oraz użytkownikom obiektów niezamieszkałych o zbliżającym się terminie składania deklaracji w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Deklaracje przyjmowane są w pokoju nr 14 Urzędu Miejskiego w Człuchowie - w godzinach urzędowania w terminie do 30 maja 2013r. W dniach 27, 28, 29 maja br. wydłużone zostają godziny przyjmowania deklaracji do 17ºº. Serdecznie zapraszamy.

Data publikacji: 
09-05-2013

Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych Związku Młodzieży Wiejskiej w Człuchowie w ramach projektu „Aktywni lokalnie II – kompleksowe wsparcie dla III sektora i rozwoju organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich“ zaprasza organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, lokalne grupy działania, ochotnicze straże pożarne, młodzież oraz wszystkie osoby zainteresowane na bezpłatne korzystanie z porad ekspertów.

Data publikacji: 
29-04-2013

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym.  Temat konkursu to „Europejski Fundusz Społeczny – wiem, co się dzieje”.  Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych: przedszkola, szkoły podstawowe kl. I-III, szkoły podstawowe kl. IV-VI, gimnazja.  Za I, II i III miejsce zostaną przyznane nagrody rzeczowe.  Prace mogą być wykonane w dowolnej technice, muszą być pracami własnymi i wcześniej nieopublikowanymi. Wręczenie nagród odbędzie się podczas Pikniku Europejskiego, który odbędzie się 24 maja 2013 r.

Data publikacji: 
23-04-2013

Serdecznie zapraszamy na otwarcie nowej siedziby Muzeum Regionalnego.

Data publikacji: 
10-04-2013

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 25 pkt 3 Statutu Gminy Miejskiej Człuchów zapraszam na XXXV sesję Rady Miejskiej w Człuchowie, która odbędzie się 24. kwietnia 2013 r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego.

Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie obrad i stwierdzenie qworum;
b) przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad;

Data publikacji: 
09-04-2013

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. zmiany ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. 2012 nr 391), pracowicy Urzędu przygotowali informacje wraz z deklaracją "śmieciową". W ciągu kilku tygodni stopniowo trafią one do wszystkich człuchowian oraz przedsiębiorców.  Prosimy o wypełnienie otrzymanej deklaracji i zwrot do Urzędu Miejskiego w Człuchowie. Więcej informacji udziela p. Dagmara Husarek, tel. 59 83 42 291 wew. 302, pok.

Data publikacji: 
09-04-2013

Urząd Komunikacji Elektronicznej udostępnił na swojej stronie ankiety, dzięki którym istnieje możliwość zgłoszenia braku dostępu do usług telefonii stacjonarnej, szerokopasmowego dostępu do sieci internetowej oraz bezpłatnego lub za opłatę niższą niż cena rynkowa dostępu do internetu świadczonego przez Jednostki Samorządu Terytorialnego w miejscach publicznych  za pośrednictwem tzw. hotspotów.

Data publikacji: 
08-04-2013

Fundacja Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „DZIAŁAJ LOKALNIE VIII” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności. Termin naboru wniosków: 10.04. – 10.05.2013r.

Data publikacji: 
08-04-2013

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.  zaprasza na indywidualne bezpłatne usługi informacyjne dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą, które odbędą się w dniach  9 i 23 kwietnia (wtorek) br. w godzinach od 7:30 do 15:00 w Urzędzie Miejskim w Człuchowie, al. Wojska Polskiego 1, pok nr 14

Strony