Data publikacji: 
29-08-2013

Miejska Biblioteka Publiczna w Człuchowie przyłącza się do ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie. Aleksander Fredro”.

Narodowe Czytanie to zainicjowana w 2012 roku przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego ogólnopolska akcja publicznego czytania największych polskich dzieł literackich. Narodowe czytanie inspiruje, buduje międzypokoleniowe mosty, łączy ludzi ponad codziennymi podziałami - STAŃ SIĘ CZĘŚCIĄ TEJ AKCJI.

Data publikacji: 
29-08-2013

Burmistrz zaprasza do wzięcia udziału w uroczystości z okazji 74. rocznicy wybuchu II wojny światowej,  która odbędzie się 31 sierpnia 2013 r. o godz. 10.00 przed pomnikiem na Placu Bohaterów.

Data publikacji: 
22-08-2013

Zapraszamy na Dni Powiatu Człuchowskiego w dniach 30-31.08.2013 r.

Data publikacji: 
21-08-2013

W dniach 7-15 września 2013 r. na terenie całego województwa pomorskiego odbędą się „Dni Otwarte Projektów Unijnych” – największy w wojewódzwie cykl imprez promujących projekty unijne realizowane na terenie Pomorza.

Data publikacji: 
20-08-2013

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. „Planowanie i zarządzanie projektami wsparcia”,  które odbędzie się w dniach: 9-11 września 2013r.  w Restauracji „Nad Jeziorem”, ul. Szczecińska 13, 77-300 Człuchów, w godz. 9:00-16:00

W programie m. in.:
- Projekt i myślenie projektowe,
- Fazy i logika projektu,    
- Planowanie projektu,
- Analiza SWOT / drzewo problemów,
- Określenie:  celów – działań – zadań,

Data publikacji: 
07-08-2013

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami) Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu rocznego "Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust.

Data publikacji: 
06-08-2013

Zapraszamy do wzięcia udziału!

Data publikacji: 
06-08-2013

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza kolejną edycję Regionalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu „Równać Szanse 2013”  Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Data publikacji: 
30-07-2013

Wojewoda Pomorski zaprasza do składania ofert w ramach konkursu "MALUCH 2013 - edycja2". Program przewiduje dofinansowanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie), polegające na zapewnieniu funkcjonowania nowych miejsc opieki w żłobku lub w klubie dziecięcym, utworzonych w 2013 r. oraz organizacji w 2013 r. nowych miejsc opieki u dziennych opiekunów oraz zapewnieniu ich funkcjonowania.

Strony