Data publikacji: 
11-07-2013

Burmistrz Miasta Człuchowa i Przewodnicząca Rady Miejskiej w Człuchowie serdecznie zapraszają artystów i twórców do wzięcia udziału w II Lawendowym Jarmarku św. Jakuba, który odbędzie się 25 lipca 2013 r. w godz. 9-17

Zgłoszenia przyjmowane są do 19 lipca w Referacie Organizacyjnym i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Człuchowie pok. nr 6, tel. 59 83 42 291 wew. 318

Data publikacji: 
09-07-2013

Trwa nabór wniosków w Programie Dożywiania Dzieci – Danone Podziel się Posiłkiem. Czekamy na projekty, których celem będzie dożywianie dzieci oraz ich edukacja z zakresu prawidłowego odżywiania. O dofinansowanie w wysokości do 7 000 zł mogą ubiegać się szkoły, organizacje pozarządowe, świetlice, domy kultury, biblioteki, grupy nieformalne itp. Wnioski można składać do 22.07.2013 r. poprzez stronę www.wniosek.podzielsieposilkiem.pl.

Data publikacji: 
09-07-2013

Na podstawie Projektu Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. - „Wyprawka szkolna” - dofinansowanie zakupu podręczników przysługuje rozpoczynających w roku szkolnym 2013/2014 naukę w:
1. klasach I-III i klasie V szkoły podstawowej, klasach I-III i V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia

Data publikacji: 
02-07-2013

Starosta Człuchowski i Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Człuchowskiego serdecznie zapraszają na I PIKNIK ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO, który odbędzie się 6 lipca o godz. 11:00 w Ośrodku Wypoczynkowym “Rzewnica” (gmina Rzeczenica)

Data publikacji: 
02-08-2013

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.  zaprasza na indywidualne bezpłatne usługi informacyjne dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą, które odbędą się w dniu  13 i 27 sierpnia (wtorek) br. w godzinach od 7:30 do 15:00 w Urzędzie Miejskim w Człuchowie, al. Wojska Polskiego 1, pok nr 14

Udzielamy również informacji o ogłoszonym konkursie m.in. dla przedsiębiorców oraz pomagamy przy wypełnianiu wniosków do Lokalnej Grupy Rybackiej Pojezierze Krajeńskie

Data publikacji: 
18-06-2013

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz § 25 pkt 3 Statutu Gminy Miejskiej Człuchów zapraszamy na XXXVII sesję Rady Miejskiej w Człuchowie, która odbędzie się 26. czerwca 2013 r. o godz. 7.30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego.
Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie obrad i stwierdzenie qworum;
b) przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad;

Data publikacji: 
17-06-2013

Do ratusza trafił dziś bukiet kwiatów -miły gest od pani Ireny Babki von Gostomski w podziękowaniu za wspaniałą organizację Dni Człuchowa. Dziękujemy!

Data publikacji: 
06-06-2013

Zapraszamy na imprezy!

Strony